Havarijní služba
telefon:
548 523 737
603 238 861

Havarijní služba

Vlastníci a uživatelé domů požadují, aby jejich dům byl trvale zabezpečen pro případ nenadálé havarijní situace. Proto je zde havarijní služba. V případě uzavření havarijní smlouvy na váš objekt, po nahlášení poruchy na havarijní číslo vyjede odborná posádka havarijního vozu k poruše. Na místě zjistí situaci a provede veškeré nutné úkony k zabezpečení a zabránění dalších škod na majetku. Podle charakteru a rozsahu závady je pak provedena oprava. Samozřejmostí je součinnost či přivolání odborných havarijních posádek elektrárny, plynárny, výtahářů, průtočníků či hasičů v případě, že je to nutné.

Objekt, pro který je havarijní smlouva uzavřena, je viditelně označen nálepkou s havarijním telefonním číslem na vchodových dveřích popřípadě v dalších společných prostorách tak, aby všichni uživatelé mohli havarijní službu přivolat.

Výhody, které vám poskytuje smlouva na havarijní službu:


Design & správa Jan Tomíšek alias Shomeet