Havarijní služba
telefon:
548 523 737
603 238 861

Reference

Rekonstrukce objektů Brno – Lesná:

Vaculíkova 7-12 - výměna ZTI, včetně montáže vodoměrů a zařizovacích předmětů -128 bytů

Jurkovičova 8-16 – výměna stávajících stoupaček, výměna uzávěrů v topném kanále, včetně zednických a malířských prací - 192 bytů

Brechtova 8-18 – výměna ZTI komplet. dům plus rozvody ZTI a plynu v nástavbě včetně zařizovacích předmětů - 291 bytů

Heleny Malířové 4-14 - výměna ZTI komplet. dům plus rozvody ZTI a plynu v nástavbě včetně zařizovacích předmětů - 291 bytů

Blažkova 1 – 8 - výměna ZTI komplet. dům plus rozvody ZTI a plynu i v nástavbě vč. zařizovacích předmětů – 208 bytů

Další akce:

Josefská 21, Brno – Výměna ležatých rozvodů a kanalizace, výměna rozvodů v jednotlivých bytech, výměna zařizovacích předmětů, veškeré zednické, obkladačské a malířské práce

Dukelská 60, Brno – Kompletní regenerace ZTI

Gorkého 33-35, Brno (Domov mládeže) – Rekonstrukce umýváren, toalet, odpadů, vč. zař. předmětů, el. rozvody

Pekařská 52, Brno – kompletní rekonstrukce el. rozvodů

Labská, Brno – Stacionář – rozvody ZTI, obklady, zednické práce a speciální zař. předměty

Botanická 52 Brno – elektroinstalace společných prostor domu

Kotlářská 46 Brno – elektroinstalace společných prostor domu

Spalovna SAKO, Jedovnická 2, Brno – Rošty škvárovna, kompletní zámečnické práce

Mikuláškovo nám. 2, Domov důchodců – rozvody ZTI, ÚT, elektro, obklady, zednické práce a dodání speciálního zařizovací předměty

Úpravy objektů polikliniky Zahradníkova sestávajících z objektů Veveří 64, Zahradníkova 2 - 8 a Nerudova 7 – 11, Brno – rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a vnitřního plynovodu vč. dodání a namontování zařizovacích předmětů

Náměstí Svobody 10, Brno – Úpravy pro ubytování Nejvyššího správního soudu – rekonstrukce rozvodů ZTI, ÚT, elektro., vč. dodání a namontování zařizovacích předmětů

Francouzská 70, Brno – provedení nových rozvodů vody, kanalizace, vnitřního plynovodu vč. kompletace zařizovacích předmětů a nové elektro rozvody

Za Kněžským hájkem, Brno – Žebětín F1,E1 – F4,E4 – provedení nových rozvodů vody, kanalizace, ÚT, vnitřního plynovodu vč. kompletace zařizovacích předmětů

Bieblova 2 – 14, Brno - rekonstrukce ZTI v nástavbě vč. dodání zařizovacích předmětů

Veslařská 234, Brno – SpMŠ a SpZŠ Brno, dostavba a rekonstrukce ZTI, ÚT

Orlí 7, Brno - kompletní rekonstrukce el. rozvodů ve spol. prostorách

Minoritská 12, Brno - kompletní rekonstrukce el. rozvodů ve spol. prostorách

Pekařská 30, Brno - kompletní rekonstrukce el. rozvodů ve spol. prostorách a bytech

Dům s pečovatelskou službou Hybešova, Brno – veškeré práce ZTI, plyn

Bytový dům Třískalova, Brno – ZTI

Skopalíkova 30,32,34, Brno – Regenerace bytového domu - dodání a montáž ÚT


Design & správa Jan Tomíšek alias Shomeet